GWARANCJA

– Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki i czas obowiązywania gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i na stronie internetowej savvysole.com. Kupujący przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

– Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

– W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

– Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

WARUNKI REKLAMACJI

– Obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, niekonserwowane lub niewłaściwie konserwowane oraz z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu) nie podlega reklamacji.

– Obuwie z podszewką skórzaną oraz włókniny przeznaczone na podszewki i jako wkłady do garniturków ocieplających obuwie mogą farbować pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia. Zgodnie z normą PN-EN-ISO-11645 nie kwalifikowane jest to do wad.

– Nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (wierzchniki, wyściółki oraz elementy ozdobne – guziki, zamki, sprzączki), a także niewłaściwego dopasowania obuwia do stopy

– Obuwie z przyszywaną podeszwą może przepuszczać wodę do wnętrza butów przez otwory igielne, wynika to z procesu technologicznego i nie jest wadą.

– Buty posiadające uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) nie podlegają reklamacji.

– Wykończenie skór jest efektem zamierzonym i ewentualne przecieranie lub odbarwienie nie podlega reklamacji.

– Obuwie na podeszwach TR, PCV, TPV, PU itp. Podeszwy z drobnoziarnistym protektorem przeciwpoślizgowym są malowane zewnętrznie i jest zupełnie naturalnym zjawiskiem ścieranie się farby. Zmiany takie, zgodnie z prawami fizyki (tarcie, ścieranie, przecieranie) mogą nastąpić już w pierwszych godzinach eksploatacji i nie są wadami.

– Czas trwania gwarancji producenta wynosi: 12 miesięcy

– Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (art. 13 ust. 4 z dnia 27 lipca 2002 r.)